IATA ra mắt nền tảng để cải thiện khả năng hiển thị trên cơ sở hạ tầng và năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Geneva - Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã ra mắt IATA ONE Source, một nền tảng trực tuyến giúp ngành vận tải hàng không đáp ứng nhu cầu vận chuyển với sự có sẵn của năng lực cơ sở hạ tầng và chứng chỉ của các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn chuỗi giá trị.

Điều này đặc biệt kịp thời trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 khi các chủ hàng vật tư y tế và dược phẩm cần thông tin chính xác cho các lô hàng nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ. ONE Source liệt kê thông tin hoạt động mới nhất về các hãng hàng không, sân bay, cơ sở xếp dỡ hàng hóa, công ty giao nhận hàng hóa, nhân viên phục vụ tại mặt đất, chủ hàng và các công ty vận tải đường bộ. Tất cả thông tin quan trọng có trên ONE Source đã được IATA xác minh để giúp đảm bảo tính chính xác. IATA ONE Source miễn phí cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trong chuỗi cung ứng hàng hóa hàng không.

“Hàng hóa đường hàng không rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại COVID-19 toàn cầu, vận chuyển thiết bị quan trọng và thuốc men cho những người cần nhất. Tuy nhiên, với hơn 3.500 cơ sở xếp dỡ hàng hóa có kích thước khác nhau trên toàn thế giới, ngành công nghiệp cho đến nay vẫn chưa có tầm nhìn về năng lực và dịch vụ mà các cơ sở này có thể cung cấp. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu về sự minh bạch càng trở nên cấp thiết hơn. ONE Source giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một điểm tham chiếu duy nhất cho cơ sở hạ tầng và dữ liệu chứng nhận cập nhật, giúp tiết kiệm thời gian và giữ cho hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không” Glyn Hughes, Giám đốc Toàn cầu của IATA cho biết.

Nền tảng ONE Source cung cấp:

  • Một nguồn dữ liệu duy nhất chứng nhận cập nhật và dữ liệu cơ sở hạ tầng
  • Thông tin hợp lý cho mỗi loại nhà cung cấp dịch vụ hàng không cho phép so sánh khả năng trực tiếp
  • ONE Source API cung cấp nguồn dữ liệu trực tiếp cho các hệ thống của công ty.
  • Tăng hiệu quả kiểm toán bằng cách bổ sung dữ liệu phân tích rủi ro để đánh giá chính xác hơn nhu cầu kiểm toán
  • Giảm độ phức tạp trong kiểm toán, tập trung vào các Điểm bán hàng độc nhất và các khía cạnh bảo mật
  • Thông tin chi tiết về Chứng chỉ IATA

ONE Source là một phần của chương trình Cơ sở thông minh IATA, một sáng kiến ​​nhằm tạo ra sự minh bạch trong các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa và nâng cao năng lực vận hành hàng hóa thiết yếu lên mức cơ sở cao hơn một cách nhất quán trong toàn ngành.

Theo nguồn: IATA

Người dịch: Hồng Nhung