VLS Corp
VIET LOGISTICS SOLUTIONS J.S.C.

Công ty cổ phần Giải pháp tiếp vận Việt (VLS Corp JSC.,) là nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ logistics như vận tải trong nước và quốc tế, khai báo hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu... 

34 Hoàng Cầu, Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam

+84 24 3217 1090
+84 9838 02981

mgnt@vls-corp.com

Mạng lưới

Hiện VLS Corp chúng tôi có chi nhánh tại:

  • Hà Nội
  • Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng

Cùng các Văn phòng Đại lý tại Châu Âu, Mỹ các quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

.