Xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt trên 7 tỷ USD quý I năm 2019

Theo Hải quan Việt Nam, tháng 3 năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang các nước đạt 2.53 tỷ USD, tăng 93.7% so với tháng trước và tăng 8.78% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng kim ngạch quý I của nhóm hàng này đạt 7.13 tỷ USD, tăng 10.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt trên 7 tỷ USD quý I năm 2019

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc giữ vững là ba nước có kim ngạch nhập khẩu dệt may Việt Nam cao, với tổng kim ngạch chiếm 69.93% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam.

 

0205

 

Về tăng trưởng dương, có nhiều nước kim ngạch trên 10 triệu USD tăng trưởng cao, nâng tổng kim ngạch quý I có sự tăng trưởng đáng kể, như Nga (tăng gấp 2 lần kim ngạch, ứng với 39.83 triệu USD), Băng la đét (tăng 76.23%, ứng với 21.93 triệu USD), Indonesia (tăng 68.04%, ứng với 65.63 triệu USD), Campuchia (tăng 45.02%, đạt 137.47 triệu USD), ngoài ra có những nước kim ngạch chưa cao nhưng tỷ lệ tăng trưởng vượt trội cho thấy nhiều tiềm năng trong thời gian tới như Gana (tăng gấp 50 lần, ứng với 3.69 triệu USD), Ăng gô la (tăng gần 3 lần, ứng với 8.20 triệu USD), Ấn Độ (tăng 52.3%, ứng với 16.62 triệu USD).

Ở chiều ngược lại, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch các nước lớn bị giảm về kim ngạch so với quý I năm 2018.

Trong thời gian tới, Hiệp định CPTPP sẽ là động lực giúp ngành dệt may Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn quốc, cũng như liên kiết chặt chẽ hơn ở thị trường trong nước. Hiện nay, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang các nước thành viên của hiệp định chỉ chiếm 6.3% (ứng với 5.3 tỷ USD) trong khi nguồn cung của thị trường này là 83 tỷ USD. Việt Nam mới chỉ đang tập trung vào Nhật Bản trong khi thị phần Việt Nam tại Canada chỉ chiếm 5% nhu cầu nhập khẩu dệt may của Canada, hay tại Australia và Mexico với nhu cầu lần lượt là 9 tỷ USD và 10 tỷ USD, hàng dệt may cũng chỉ chiếm 2.3%. Đây là những cánh cửa mới cho hàng dệt may Việt Nam mở rộng ra thế giới, thay vì những thị trường truyền thống như trước kia.